Råsunda barn- och ungdomskörer

Körer från 5 år och uppåt.

Har du frågor, kontakta Kerstin Ytterberg.

Lilla barnkören 5–6 år
tisdagar 16.15–16.45

Barnkören 7-8 år
tisdagar 17.00-17.50

Gosskören (Ny) 8-11 år
ons 15.00-15.50

Diskantkören 9-11 år
ons 17.00-17.50

Unga Röster 12-15år
ons 16.00-16.50

Ungdomskör (Ny) fr 15 år
ons 18.30-19.30

Familjefika i anslutning till körerna.

I  kören får du lära dig att sjunga tillsammans med andra, utvecklas musikaliskt och lära känna din kyrka. Vi sjunger regelbundet vid barngudstjänster, mässor och konserter. Det kostar ingenting för ditt barn att vara med.

Välkommen med din anmälan!

Körledare
Kerstin Ytterberg
kerstin.ytterberg@svenskakyrkan.se

Tack vare att många är medlemmar i Svenska kyrkan är det gratis att ta del av församlingens körverksamhet.

 

Anmälan till kör i Råsunda

Kryssa i vilken kör du vill anmäla ditt barn till. Samt kryssa i ruta för Ja eller Nej - för godkännande* om barnet får medverka på bilder/ljudfiler/filmklipp.

* Godkännande bild och ljud för publicering. Jag samtycker till att bilder och ljudfilmer på kören mitt barn är med i publiceras på Svenska kyrkan i Solnas hemsida och i sociala medier. Bilder får även publiceras i tryckt form i Solna församlings församlingstidning, broschyrer och affischer etc.

Personuppgifter * Godkännande. Genom att anmäla er/ert barn till barnkörerna i Solna församling godkänner ni att vi använder uppgifterna i vårt register enligt GDPR (General Data Protection Regulation). Om deltagaren slutar i kören raderas alla era uppgifter permanent.