Foto: Johanna Norin

Projektet Solna kyrkby

En plats för nya möten och andlig hälsa. Läs hela förstudien här.

När man ser foton ur fågelperspektiv över området där Solna kyrkby ligger ser man två saker som sticker ut – helikopterplattan på NKS och i den gröna fläcken Solna kyrktorn. Det framstår som något av en oas eller ”en lunga”, inklämd mellan E4:an, sjukhuset, Hagaparken och Solna stad.

Mats Rydinger, tidigare bl.a. verksam som präst i Sjukhuskyrkan, har på uppdrag av Solna församling genomfört en förstudie (publicerad juni 2019) för utvecklingsprojektet Solna kyrkby. Utvecklingsprojektet vill skapa en miljö där t.ex. sjukhuspersonal, patienter och närstående, såväl som Solnas församlingsbor kan finna stöd och möjlighet till återhämtning utifrån sina behov och förutsättningar.

Platsen finns. Närheten till Karolinska likaså. Och parkområdet runt omkring Solna kyrka nyttjas redan idag för paus och rekreation av både sjukhuspersonal, patienter och kyrkogårdsbesökare. Inriktningen på existentiell, andlig och psykisk hälsa ligger nära sett till platsens geografi, liksom de behov som blir särskilt tydliga i mötet mellan sjukvård och kyrka. Men lika mycket är det aktuellt i hela samhällsbilden sett till de ökande behov som visar sig i mående-statistik och nyhetsrapportering kring stress i arbetsliv, utbrändhet och psykisk ohälsa.

Solna kyrkby-projektet har som målsättning att bli en plats att kunna gå till, att hänvisa till, där man kan vistas och på olika sätt hämta kraft. I Solna kyrkby ska befintliga verksamheter i församlingsarbetet, t ex retreater, få ”spilla över” och växa vidare i ny mylla och befintliga och nya lokaler. Här hoppas man också att ny kreativ verksamhet ska utvecklas tillsammans med andra aktörer som arbetar med folkhälsa och kultur.

Därför har förstudien för Solna kyrkby-projektet även undersökt möjlig samverkan med olika slags externa aktörer. Bland dem t ex Solna stad, som i ett måldokument önskar tillgodose att ”hela befolkningen i Solna ska kunna nå ett psykiskt välbefinnande och erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser av god kvalitet, som utgår från den enskildes behov och rättigheter” samt Arbetsförmedlingen som ser möjlighet att ge människor hjälp att komma ut i arbetslivet via Svenska kyrkans församlingar. Förstudien visar på dessa två och många fler intressanta skärningspunkter där behov och samverkansaktörer kan mötas. 

Läs mer i Mats Rydingers förstudie om Solna kyrkby som berättar mera om den vision och de spännande möjligheter som Solna kyrkby-projektet tänker sig kunna erbjuda invånare, församlingsbor och i området närliggande verksamheter. I förstudien ges även exempel på andra liknande verksamheter som inspirerar tankarna bakom Solna kyrkby. Målbilden är tydlig. Det andliga centrum som Solna församling vill skapa ska vara en resursstark plats för återhämtning och existentiell och andlig hälsa. Nära naturen, nära livet, nära sjukhuset, nära församlingens invånare och befintliga uttryckta behov.