Foto: Alex Giacomini/Ikon

Kyrkans öppna förskolor

Snart öppnar alla församlingens öppna förskolor igen! På de öppna förskolorna kan du träffa andra föräldrar och barn tillsammans med våra pedagoger.

Vad är kyrkans öppna förskola?

  • En mötesplats för vuxna med barn, 0-5 år.
  • Här erbjuds bland annat sångsamling, lek, spädbarnsmassage och skapande.
  • Här kan du köpa fika och värma din lunch.
  • Vår önskan är att alla får en stund fylld med glädje, värme och trygghet.
  • Ca en gång per månad har vi småbarnsgudstjänst och babykonsert.
  • Vi finns på två platser i Solna, i Kyrkans hus i Solna centrum och på Solvändan i Järvastaden.
  • Vi är väldigt glada att kunna erbjuda denna mötesplats och mycket stolta över att den är 100% medlemsfinansierad.