Foto: Alex Giacomini /Ikon

Kyrkans öppna förskola

Sångstunder, gemenskap och trevliga lekstunder tillsammans med andra. I Solna församling finns tre öppna förskolor som erbjuder mötesplatser för små barn med deras förälder/föräldrar/annan närstående vuxen. Öppettider står på varje förskolas egen sida.

Öppna förskolan Huvudsta gamla slott

En mötesplats med inne- och utelek för barn 0-5 år och medföljande vuxen. Hösten håller igång fram till 22/12 och sedan julöppet 27/12 - 30/12 (se nedan).

En bebis med nyckelpigor på kläderna ligger på mage på golvet.

Öppna förskolan i Kyrkans hus

En mötesplats för barn med föräldrar 0-5 år. Sångstunder, lek och gemenskap med andra föräldrar med barn. Drop-in.

Öppna förskolan Solvändan

På Solvändans öppna förskola kan du träffa vuxna med barn 0-5 år. Drop-in.

Vad är kyrkans öppna förskola?

  • En mötesplats för vuxna med barn, 0-5 år.
  • Här erbjuds bland annat sångsamling, lek, spädbarnsmassage och skapande.
  • Här kan du köpa fika och värma din lunch.
  • Vår önskan är att alla får en stund fylld med glädje, värme och trygghet.
  • Ca en gång per månad har vi småbarnsgudstjänst och babykonsert.
  • Vi finns på tre platser i Solna: i Kyrkans hus i Solna centrum, på Solvändan i Järvastaden och från februari 2022 också i Huvudsta gamla slott.
  • Vi är väldigt glada att kunna erbjuda denna mötesplats och mycket stolta över att den är 100% medlemsfinansierad.