Meny

Begravningar, bårhus och etik

I Solna församling, och i andra församlingar som vi har kontakt med, fungerar begravningsverksamheten väl och vi har heller inga problem med förvaringen av de avlidna. Det går också utmärkt att boka begravningar hos oss. Men vi vill betona vikten av att anhöriga så snart som möjligt efter ett dödsfall tar kontakt med en begravningsbyrå och fattar beslut om var och när begravningen ska ske.

 

Vi har förstått av rapporteringen i media att situationen på våra sjukhus är svår även när det gäller förvaringen av avlidna. Det blir helt enkelt väldigt fullt i bårhusen. Vår bedömning är att detta kan hänga samman med att många avvaktar, inte bara med hur de ska göra med begravningen, utan även med att ta kontakt med en begravningsbyrå och fatta de första viktiga besluten om begravningen.

Vi vill verkligen uppmana alla anhöriga till avlidna att ta kontakt med en begravningsbyrå så snart som möjligt. Då kan begravningsbyrån ta hand om kistläggning och transport till oss som har hand om begravningsverksamheten ute i landet. Vi tar sedan över ansvaret för förvaringen inför kommande ceremonier.

Niklas Lång, kyrkoherde och Tommy Östher, kyrkogårdschef

 

För att få information eller boka begravning kan du ringa:

Begravningar i Svenska kyrkans ordning 08-546 646 20

Begravningar i annan ordning 08-546 647 00