Näckrosgårdens förskola

Vi är inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Barnens intressen, nyfikenhet och tankar får ta mycket plats. Förskolan har två avdelningar med  30 barn.

Näckrosgårdens förskola är en Reggio Emilia inspirerad förskola, som ligger i Råsunda. Pedagogiken grundar sig på barnets inneboende kraft att utforska världen och skapa egen kunskap. Hos oss innebär det att barnens intressen får ta mycket plats, barnen uppmuntras även att reflektera och hitta egna lösningar. Inomhusmiljön är uppbyggd så att barnen får delaktighet och inflytande. Material och leksaker finns på barnens nivå.

Antalet barn och pedagoger
Näckrosgårdens förskola är en av de få förskolor i Solna som jobbar med mindre barngrupper. Förskolans trettio barn är indelade i två grupper. För gruppen med 1-3-åringar finns i regel 13 barn och i gruppen för 3-5-åringar finns ca 17 barn. Sammanlagt sex pedagoger jobbar på förskolan, vilket gör att vi kan jobba mycket nära barnen.

 

Näckrosgårdens lokaler

Rummen för äldre barn består av:
Ateljé/skapande verkstad
Matrum (spel/pussel)
Hemvrå med utklädning/rollekar, Lego,
Bygg/konstruktionsmaterial samt samlingsrum med ljusbord och projektor. 

Rum yngre barn: 
Ateljé/ matrum (skapande, spel & pussel)
Lekrum (hemvrå, bygg & konstruktion, läsning)
Upplevelserum med ljusbord och projektor (sovvila samt samlingsrum) 

Allmänt: Den pedagogiska miljön anpassas efter barngruppen, och kan variera från år till år beroende på barnens intressen. Om det t ex är en grupp som tycker om att bygga låter vi byggandet ta mer plats.

Projekt
Näckrosgårdens förskola arbetar bland annat med hållbar utveckling. Vi vistas ute i skogen och sorterar avfall som ska bli biogas på miljöstationen. Hösten 2020 gjorde vi bland annat äpplemos, nyponsoppa som köptes av familjerna till insamling för ”Världens barn”. Programmering är ett annat område vi tycker är spännande att utforska för att ge barnen digital kompetens. Genom stora läsprojekt stöder vi språkutvecklingen och pratar om värdegrunden.

Vill du ställa sitt barn i kö till Näckrosgårdens förskola gör du det via Solna kommuns hemsida.

Adress
Näckrosgårdens förskola
Råsundavägen 147
169 36 Solna
Tfn 08-546 646 11
Mail:  solna.nackrosgarden@svenskakyrkan.se

Om du vill ha mer information om Näckrosgårdens förskola kan du vända dig direkt till förskolan eller förskolerektor Renata Rams.

Svenska kyrkan Solnas förskola följer Solna stads öppettider som är: 06.30–18.00 men Näckrosgårdens öppettider varierar och anpassas efter vårdnadshavarnas behov.

Näckrosgården har för närvarande öppet kl. 7.00-17.30.