Musik

Musikverksamheten i Solna församling rymmer körer för barn och vuxna, och ett varierat konsertprogram där både församlingsanställda organister och musiker medverkar liksom gästande sångare och instrumentalister.

Sommartid erbjuds vanligen ett traditionsenligt musikprogram kallat Ton & Reflektion i Ulriksdals slottskapell.