Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna är en nomineringsgrupp som vill frigöra kyrkan från partipolitiska ställningstaganden för att stärka inte bara kyrkans kristna identitet men samtidigt tillsammans låta medlemmarna, anställda och förtroendevalda förvalta vårt kyrkliga arv.

vilken är er viktigaste fråga?

Att kyrkan står starkt förankrad i sin kristna identitet och engagemang i kyrkans medlemmar med gudstjänst, diakoni och stöd, utan politisk eller ideologisk agenda.

hur ser svenska kyrkan i solna ut om fyra år, om ni får bestämma?

Att kyrkan får en inriktning och ledning som styr kyrkan tillbaka till sin roll som evangelisk-luthersk kyrka och diakoni för stöd i kris och själavård.

varför ska medlemmarna i solna rösta på just er nomineringsgrupp?

För att SD Solna vill värna om kyrkans koppling till vår kristna tradition och de värden som kyrkan tillfört oss som en del av vårt ursprung, etik och värderingar.

vilken är svenska kyrkans viktigaste uppgift?

Att fortsätta att uppbära traditioner, normer, värdering och cermonier; från gudstjänst, mission, undervisning och diakoni och knyter an till den verksamhet som medlemmarna önskar om det är körsång eller annan verksamhet, utan att ge avkall på sin värdighet eller traditioner.

Kort sagt; en kyrka i tiden, men inte av tiden.

vi vill...

  • Bättre bevara och utnyttja Solna kyrkby som en brygga mellan tradition, kultur och arv och kyrkans medlemmar och därigenom knyta verksamheten närmare sina rötter med de unika möjligheter som ett sådant riksintresseområde ger. Vid Riksantikvarieämbetets inventering beskrevs Solna Kyrkby som en karaktäristisk kyrkomiljö med en kontinuitet från 1100-talet och klassificerade Solna prästgård, Falkenerarbostället och S:t Martins stall som byggnadsminnesvärda. Också huslängorna från 1940-talet anses ha ett högt kulturhistoriskt och arkitektoniskt värde.