Socialdemokraterna

Socialdemokraternas nomineringsgrupp står upp för alla människors lika värde och vill arbeta för en öppen och engagerad folkkyrka.

vilken är er viktigaste fråga?

Solnas kyrkor har genom tiderna varit en plats där vi kunnat samlas i glädje och sorg. För att vi ska kunna fortsätta med detta, vill vi socialdemokrater ha en öppen, tillgänglig och för alla solnabor inkluderande folkkyrka, där olika åldersgrupper kan känna sig välkomna och sedda. Vår grundvärdering bygger på den kristna traditionen och på det kristna kärleksbudskapet till hela skapelsen.

hur ser svenska kyrkan i solna ut om fyra år, om ni får bestämma?

Solnas församlingsverksamhet bedriver en hållbar verksamhet baserat på de värden och vision som vi tillsammans står upp för.

varför ska medlemmarna i solna rösta på just er nomineringsgrupp?

Med våra grundläggande värderingar kan vi skapa och befrämja en verksamhet som står upp för alla människors lika värde och att alla som önskar nås av en gemensam värdegemenskap i kyrkan. Vi vågar och Vi kan tillsammans bekänna vår tro i handling.

vilken är svenska kyrkans viktigaste uppgift?

Att våga vara en för alla öppen folkkyrka där vårt kristna uppdrag är en självklar kallelse att erbjuda stöd, skydd och hjälp när medmänniskor så behöver även när det skaver! Och att det uttrycks i Gudstjänst, Undervisning, Diakoni och Mission!

vi vill...

  • Göra det lättare för äldre, ensamma och rörelsehindrade att på ett tryggt sätt ta sig till Solnas kyrkor för gemensamma andaktsstunder, till exempel genom samordnade kyrktransporter.

  • Att Huvudsta Gamla slott skall öppnas för regelbundna, korta andakts- och musikstunder under alla årstider. 

  • Att all ungdomsverksamhet ska vara avgiftsfri och göra det lättare för barn och unga påverka församlingens verksamheter.
  • Att Solna församling samarbetar med Solna kommun och Stockholms Region för att utöka det diakonala arbetet och kunna ge stöd till fler ensamma och behövande.
  • Bidra till att ACT Svenska kyrkan kan fortsätta att vara en stark aktör i det internationella solidaritetsarbetet genom att Solna församling bidrar med motsvarande 1 procent av kyrkoavgiften. Solna församling har tillsammans med övriga samhället att arbeta med hållbarhet enligt AGENDA 2030. 
  • Genom en fortsatt mångsidig musikverksamhet i Solnas kyrkor vill vi att fler sökande, tvivlande och troende solnabor hittar till våra kyrkor och kan upptäcka vårt gemensamma rika kulturarv.