POSK

POSK (Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan) startade 1999 i Solna och har sedan dess verkat aktivt i kyrkan.

vilken är er viktigaste fråga?

Att partipolitiken inte ska avgöra vilka som blir förtroendevalda, utan att detta ska bestämmas av engagemanget och frivilligarbetet inom församlingen bland våra medlemmar.

hur ser svenska kyrkan i solna ut om fyra år, om ni får bestämma?

En öppen och levande kyrka för alla, där dop och konfirmation är naturligt och att alla åldrar har naturliga mötespunkter med våra anställda, förtroendevalda och volontärer. Där barn, unga och unga vuxna kan delta i många projekt.

varför ska medlemmarna i solna rösta på just er nomineringsgrupp?

För att engagemang och ödmjukhet är grunden för vårt arbete som förtroendevalda i Solna församling.

vilken är svenska kyrkans viktigaste uppgift?

Att sprida evangeliet och att värna om skapelsen.

vi vill...

  • Ha en träffpunkt i Kyrkans hus varje dag med andlig och kroppslig spis.
  • Satsa pengar på församlingsbyggande verksamheter, t.ex. eftermiddagsaktiviteter för barn från förskola till gymnasium, ännu mer körer, pyssel, varmkorv och andakt. Nya mötesplatser i Huvudsta, Bagartorp och Järvastaden.
  • Att kyrkomusiken i församlingen får en större, djupare och vidare roll.