Kristdemokrater i Svenska kyrkan

Kristdemokrater i Svenska kyrkan, är en fristående organisation, som har sina rötter i den kristdemokratiska rörelsen. Vårt arbete är organiserat i ett riksförbund med en gemensam stadga för stift och församlingar i landet.

vilken är er viktigaste fråga?

Vi önskar att verksamheten i Solna församling skall kunna intressera fler besökare till gudstjänster och musikandakter/konserter samt aktivera fler församlingsmedlemmar till frivilliga insatser.

hur ser svenska kyrkan i solna ut om fyra år, om ni får bestämma?

Den kyrkliga verksamheten i Solna ser i huvudsak ut som hittills men vi hoppas på ökat engagemang i olika avseenden. Vi tror att verksamheten vid Huvudsta gamla slott skulle kunna utvecklas, bl.a. med hjälp av volontärer, och bli en fin kontaktpunkt mellan församling och allmänhet.

varför ska medlemmarna i solna rösta på just er nomineringsgrupp?

Vi är engagerade medlemmar som önskar att Solna församling skall växa och bli en ”levande och öppen kyrka” för alla människor.

vilken är svenska kyrkans viktigaste uppgift?

Verka för levande församlingar med ett rikt diakonalt arbete och gudstjänstliv.

vi vill...

  • Behålla Huvudsta Gamla Slott som en strategisk öppen mötesplats

  • Kunna bemanna Huvudsta Gamla Slott och/eller andra strategiska mötesplatser med en ansvarig församlingsanställd tillsammans med frivilligarbetare och volontärer, för att driva en dagöppen kyrklig verksamhet med olika aktiviteter. En mötesplats för alla!