Frimodig kyrka

Frimodig kyrka är en politiskt obunden nomineringsgrupp som har en stark tro på vår kyrkas framtid i vårt samhälle där många söker en mening med livet och en fungerande öppen och varm gemenskap.

vilken är er viktigaste fråga?

Att Svenska kyrkan skall styras enbart efter egna värderingar utan inblandning av politiska partiers program.

hur ser svenska kyrkan i solna ut om fyra år, om ni får bestämma?

En kyrka som erbjuder många olika gudstjänster, gemenskaper och vardagsaktiviteter för alla åldrar.

Musik- och körverksamhet finns för barn, ungdomar och vuxna.

Vi har kontakt med många människor genom alla som vill arbeta ideellt så att ingen i Solna skall behöva känna sig ensam och övergiven.

Det finns mer av undervisning om vad kristen tro betyder i vardagen.

varför ska medlemmarna i solna rösta på just er nomineringsgrupp?

Vår klara inriktning är att göra mer för fler människor som längtar efter en god gemenskap. Alla våra kandidater är väl förtrogna med kyrkans unika uppdrag, lära och liv.

vilken är svenska kyrkans viktigaste uppgift?

genom att berätta om Jesus Kristus och vägen till Gud som älskar varje människa utan gräns och krav.

vi vill...

Satsa mer på:

 • volontärer

 • barn i mellanstadieåldern

 • Huvudsta, som är en starkt växande stadsdel men som saknar kyrklig verksamhet för barn och ungdomar.

Frimodig kyrka är en nomineringsgrupp som anser att Svenska kyrkan skall styras enbart efter egna värderingar utan inblandning av de politiska partiernas program.

Frimodig kyrka anser att församlingens viktigaste uppgift är att förmedla:
TRO, HOPP, GLÄDJE, & GEMENSKAP

genom att berätta om Jesus Kristus och vägen till Gud, som älskar oss var och en utan gräns och krav.

 • Församlingen skall erbjuda en mångfald av gudstjänster, gemenskaper och vardagsaktiviteter för alla åldrar.
 • Musiken och körerna har en viktig uppgift för att sprida skönhet och glädje
 • Undervisning i kristen tro skall ha en framträdande plats för barn, ungdomar och vuxna.
 • Församlingens personal och frivilliga skall genom sina verksamheter stödja familjer, barn och ungdomar så att de får möjlighet till ett harmoniskt liv.
 • Församlingen uppgift är också att genom diakonin finnas till under livets svåra stunder och ge praktisk hjälp. Dit hör också sjukhuskyrkans viktiga uppdrag.
 • Ideellt arbete i kyrkan skall uppmuntras. Alla har något att bidra med.
 • Frimodig kyrka vill vara en brobyggare mellan olika teologiska uppfattningar och fromhetsriktningar inom kyrkan genom att erbjuda tillfällen till samtal och gemenskap.
 • Vi vill att stödet till de olika väckelserörelserna i Svenska kyrkan skall öka så att det engagemang som finns där kan spridas och inspirera församlingarna.
 • Genom utlandsmission skall församlingen stödja kyrkor och förföljda minoriteter i världen.
 • Församlingen skall förvalta sina tillgångar så förnuftigt att de kommer till bästa möjliga användning.
 • Vårt uppdrag är också att ta vår del av ansvaret för miljön, Guds skapelse.
 • Varje medlem i Svenska kyrkan skall kunna välja vilken lokal församling man vill tillhöra.

Mer information finns på vår hemsida: www.frimodigkyrka.se