FiSK

Fria Liberaler i Svenska Kyrkan är en partipolitiskt obunden organisation med liberala värderingar.

 

vilken är er viktigaste fråga?

Att vara en välkomnande folkkyrka som fyller solnabornas behov av personligt stöd och själavård i alla faser och skiften i livet.

hur ser svenska kyrkan i solna ut om fyra år, om ni får bestämma?

En ny ceremonilokal på Ulriksdals begravningsplats håller på att färdigställas. Barn, ungdom och konfirmationsverksamheten är omfattande och håller en hög kvalité. Kyrkan bedriver en bred verksamhet med en variation av gudstjänster och ett rikt utbud av musik. Kyrkan fyller solnabornas behov av personligt stöd och själavård. Man gör satsningar på diakoni och frivillig verksamhet. Kontakter med äldre, sjuka och ensamma har utökats.

varför ska medlemmarna i solna rösta på just er nomineringsgrupp?

Vi som kandiderar för FiSK i Solna verkar för en öppen tillgänglig kyrka för alla. Kyrkan måste ta ett större ansvar för de utsatta i samhället och arbeta för att motverka alkohol- och drogberoende. I detta arbete bör både anställda och frivilliga engageras. Vi värnar om det kulturarv som våra kyrkobyggnader utgör.

vilken är svenska kyrkans viktigaste uppgift?

Att vara en folkkyrka för alla skiften i livet och att värna det kulturarv som våra kyrkobyggnader utgör. En bred verksamhet är en förutsättning för att kyrkan skall uppfattas av fler som en naturlig plats att söka sig till. Kvalitet i barn, ungdom och konfirmationsverksamhet är av extra vikt.

vi vill...

  • Satsa på en ny ceremonilokal på Ulriksdals begravningsplats.
  • Satsa på diakoni och frivillig verksamhet.
  • Bredda verksamhetsutbudet för att locka fler till kyrkan.