Centerpartiet

Centerpartiets nomineringsgrupp består av kyrkoaktiva centerpartister som inte driver centerpolitik i kyrkan utan kyrkopolitik med centervärderingar.

vilken är er viktigaste fråga?

Vi vill verka för den öppna, nära, gröna och engagerande folkkyrkan som välkomnar alla.

hur ser svenska kyrkan i solna ut om fyra år, om ni får bestämma?

Aktiva församlingsråd runt varje kyrka med fler aktiva volontärer.

Ett aktivt miljöarbete drivs och Solna församling har nu kyrkans tre miljödiplomeringar.

Kyrkbyn har utvecklats till en oas för nya möten och andlig hälsa och arrendatorsbyggnaden är renoverad.

Musikverksamheten har utvecklats och är ett nav i vår verksamhet.

Diakonin har en central roll i verksamheten.

Vi har en bred barnverksamhet och antalet konfirmander har mer än fördubblats. Detta på grund av vår framgångsrika ungdomsverksamhet med ett eget ungdomsråd.

En ny samlingslokal har byggts i Hagalund.

Vi har följt noga vår plan för underhåll för att bevara och utveckla den kulturskatt som Solnas kyrkor utgör.

varför ska medlemmarna i solna rösta på just er nomineringsgrupp?

För att frågorna ovan ska bli verklighet och för att vi har många engagerade kandidater som vill arbeta för den öppna folkkyrkan.

vilken är svenska kyrkans viktigaste uppgift?

Att finnas till för alla människor i såväl sorg som glädje. Vara en stödjande och hjälpande mänsklig hand.

vi vill...

  • Öka miljöarbetet och genomföra kyrkans miljödiplomering.
  • Ha församlingsråd runt varje kyrka och satsa på fler volontärer.
  • Ha en ny församlingssal i Hagalund.