Borgerligt alternativ

Borgerligt alternativ har en kristen och allmänborgerlig värdegrund, men är partipolitiskt obundna. Vi vill se en öppen och närvarande kyrka med församlingen i centrum.

vilken är er viktigaste fråga?

Att ha lekmannainflytande i en öppen folkkyrka.

hur ser svenska kyrkan i solna ut om fyra år, om ni får bestämma?

Vi önskar en kyrka som är helt fri från politiskt inflytande. Borgerligt alternativ är en tydlig motvikt till den nuvarande ordningen.

Den diakonala verksamheten med fokus på barns och äldres situation har förstärkts och vi erbjuder fortsatt mångsidig konfirmationsverksamhet till förmånlig avgift.

varför ska medlemmarna i solna rösta på just er nomineringsgrupp?

Våra satsningsområden är barnverksamhet, fler konfirmander, diakonin och gudstjänstlivet. Vi vill också bevara kyrkogårdarna i gott skick och begränsa begravningsavgiften som har tredubblats i Solna.

vilken är svenska kyrkans viktigaste uppgift?

Att vara en öppen och närvarande kyrka med församlingen i centrum.

vi vill...

  • Uppföra en ny ceremonibyggnad med tillhörande café vid Ulriksdals begravningsplats.
  • Fokusera mer på kyrkans kärnverksamhet och erbjuda våra församlingsbor ett rikt gudstjänstliv inklusive ett attraktivt musikprogram.
  • Att i samband med utvecklingen av Solna kyrkby se till att utnyttjandet av församlingens egna lokaler effektiviseras i syfte att reducera kostnadsnivån för hyrda lokaler så som Kyrkans hus.