En klubba ligger på en psalmbok på bordet.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Kyrkorådet

Kyrkorådet är församlingens styrelse och utses av kyrkofullmäktige. I kyrkorådet ingår även kyrkoherden.

Kyrkorådet har till uppgift är att styra församlingens arbete i riktning mot de uppsatta målen och bereder ärenden som ska handläggas av kyrkofullmäktige. Kyrkoherdens uppgift är sedan att leda arbetet i församlingen i enlighet med målen. Solna kyrkoråd består av 18 ordinarie ledamöter och 12 ersättare.

Nuvarande mandatperioden är 2022–2025.

Sammanträdesdagar kyrkorådet 2024

25 januari
22 februari
21 mars
25 april
23 maj
26 september
17 oktober
28 november
12 december

Presidium i kyrkorådet

Eva Gustafsson (POSK), ordförande
Thomas Wallin (BA), 1:e vice ordförande
Margaretha Nordin (S), 2:e vice ordförande

Ledamöter i kyrkorådet

Ordinarie ledamöter

Arbetarpartiet Socialdemokraterna (S)
Claes Bidebo
Maragretha Nordin
Per-Ove Nelstrand
Ann-Charlotte Viklund
Britt Törnberg

Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan (POSK)
Eva Gustafsson
Linnéa Forssell
Iréne Strandgren
Maria-Helena Karlqvist

Borgerligt alternativ (BA)
Thomas Wallin
Christopher Denker
Christer Schwartz

Centerpartiet (C)
Monica Eriksson

Sverigedemokraterna (SD)
Kjell Johansson

Fria Liberaler i Svenska Kyrkan (FISK)
Caijsa Andersson

Frimodig kyrka (FRIM)
Margareta Bäfverfeldt

Övriga ledamöter
Niklas Lång, kyrkoherde

Ersättare i kyrkorådet

Arbetarepartiet Socialdemokraterna (S)
Signe Levin
Matti Persaud
Kajsa Olsson
Thomas Longhi

Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan (POSK)
Marie Svensson

Borgerligt alternativ (BA)
Åsa Rundquist
Stellan Schultz

Centerpartiet (C)
Marcela Arosenius

Sverigedemokraterna (SD)
Thomas Stenrup

Fria Liberaler i Svenska Kyrkan (FISK)
Carin Wesslau

Kristdemokrater i Svenska kykan (KD)
Olle Rosén