Kyrkogårdsutskottet

Kyrkogårdsutskottet ansvarsområde är begravningsverksamheten som finansieras av begravningsavgiften.

Kyrkogårdsutskottet tillsätts av kyrkorådet och består av 8 ordinarie ledamöter dessutom deltar ett begravningsombud. Ombudet utses av länsstyrelsen på förslag av kommunen och har närvaro- men inte beslutanderätt. Begravningsombudet skall vara garant för att de icke kyrkotillhörigas intressen i begravningsfrågor tillgodoses.

Sammanträdesdagar 2023

2 februari
9 mars
20 april
23 maj
7 september
12 oktober
16 november

Ledamöter och begravningsombud i kyrkogårdsutskottet

Ledamöter

Mikael Ronsjö (BA), ordförande
Olle Rosén (KD)
Klas Örjan Spång (FISK)
Anders Palm (C)
Hans Gustafsson (POSK)
John Borja (S)
Sune Holmgren (S)
Kjell Johansson (SD)

Begravningsombud

Ida Dahlgren