Foto: Johanna Norin

Kyrkogårdsutskottet

Kyrkogårdsutskottet ansvarsområde är begravningsverksamheten som finansieras av begravningsavgiften.

Kyrkogårdsutskottet tillsätts av kyrkorådet och består av 8 ordinarie ledamöter, dessutom deltar ett begravningsombud. Ombudet utses av länsstyrelsen på förslag av kommunen och har närvaro- men inte beslutanderätt. Begravningsombudet skall vara garant för att de icke kyrkotillhörigas intressen i begravningsfrågor tillgodoses.

Sammanträdesdagar kyrkogårdsutskottet 2024

8 februari
7 mars
11 april
16 maj
12 september
10 oktober
14 november

Ledamöter och begravningsombud i kyrkogårdsutskottet

Ledamöter

Mikael Ronsjö (BA), ordförande
Olle Rosén (KD)
Klas Örjan Spång (FISK)
Anders Palm (C)
Hans Gustafsson (POSK)
John Borja (S)
Sune Holmgren (S)
Kjell Johansson (SD)

Begravningsombud

Ida Dahlgren