Foto: Pixabay

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till anställda i Solna församling, Solna kyrkogård och Ulriksdals begravningsplats. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Reception

Receptionen kan svara på frågor och hänvisa dig vidare om du inte vet vart du ska vända dig. Tel.tider: 08:30-16:00 må-tors, fredagar 08:30-13. Du kan även kontakta oss via e-post.

Bokning

För bokning av vigsel, dop, begravning och lokaler.

Kyrkogård

Till Solna församling hör Solna kyrkogård och Ulriksdals begravningsplats. För frågor om Stockholms Norra begravningsplats, vänligen kontakta Stockholms stad.

Diakoner

Diakoner ansvarar för kyrkans sociala arbete. Du kan kontakta oss i ärenden som berör enskilt samtal, sorgegrupper, fonder och öppen verksamhet. Vi har tystnadsplikt.

Präster

Prästerna i Solna församling arbetar i huvudsak med gudstjänster, kyrkliga handlingar (dop, konfirmation, vigsel och begravning) och själavård. Vi har absolut tystnadsplikt. Välkommen att kontakta oss vid frågor via telefon eller e-post.

Sjukhuskyrkan

På Nya Karolinska Solna finns Sjukhuskyrkan med präster och diakoner som arbetar inom vården. Vi har tystnadsplikt. Postadress: Rum för stillhet, Eugeniavägen 3, 171 64 Solna.

Ungdom och konfirmand

Vi arbetar med konfirmation, läger, ungdomskvällar och mötesplatser för ungdomar i Solna församling. Välkommen att ta kontakt.

Musiker

Musiker kan du kontakta i ärenden som berör körer, konserter och musik på dop, vigslar, begravningar samt gudstjänster.

Förskola

Rektor ansvarar för Solna församlings två heltidsförskolor, Näckrosgårdens förskola och förskolan Glädjen, samt öppna förskolan i Kyrkans hus och öppna förskolan Solvändan.

Administrativa enheten

Administrativa enheten kan du kontakta i ärenden som berör HR, arbetsmiljöfrågor, sekretariat till förtroendevalda och kyrkoherden, löner, ekonomi, leverantörs- och kundfakturor, IT och telefoni, GDPR och diarium.

Fastighet och vaktmästeri

Inom serviceteamet finns fastighetsskötare, vaktmästare och församlingshemsvärdar. Vi vårdar och underhåller våra kyrkor och lokaler. Vill du komma och titta på någon av våra kyrkor eller ska hyra lokal och vill ha en praktisk genomgång kan du kontakta oss.

Kommunikation

Kommunikatörer kan du kontakta i ärenden som berör hemsida, sociala medier, församlingsblad, annonsering och vid pressförfrågningar.

Församlingshemsvärd

Församlingshemsvärdar och husmor kan du kontakta i frågor som berör matservering, skötsel av lokaler och matleveranser.

Förtroendevalda

Vi som är förtroendevalda är valda av våra medlemmar för att se till att våra verksamheter har de resurser som behövs och att ramarna och inriktningen är tydlig. Kontakta oss gärna i frågor som berör övergripande strategier i Solna församling.