Präster

Prästerna i Solna församling arbetar i huvudsak med gudstjänster, kyrkliga handlingar (dop, konfirmation, vigsel och begravning) och själavård. Vi har absolut tystnadsplikt. Välkomna att kontakta oss vid frågor och behov via telefon eller mail.