Församlingshemsvärd

Församlingshemsvärdar och husmor kan du kontakta i frågor som berör matservering, skötsel av lokaler och matleveranser.