Förskola

Rektor kan du kontakta i ärenden angående Solna församlings heltidsförskolor, Näckrosgårdens förskola och förskolan Glädjen, samt öppna förskolan i Kyrkans hus och öppna förskolan Solvändan.