Förskola

Rektor ansvarar för Solna församlings två heltidsförskolor, Näckrosgårdens förskola och förskolan Glädjen, samt öppna förskolan i Kyrkans hus och öppna förskolan Solvändan.