Fastighet och vaktmästeri

Inom serviceteamet finns fastighetsskötare, vaktmästare och församlingshemsvärdar. Vi vårdar och underhåller våra kyrkor och lokaler. Vill du komma och titta på någon av våra kyrkor eller ska hyra lokal och vill ha en praktisk genomgång kan du kontakta oss.