Fastighet och vaktmästeri

Som besökare kommer du i kontakt med kyrkvaktmästare, reception och församlingshemsvärdar. I samverkan med fastighetsskötare och fastighetsförvaltare vårdar och underhåller vi kyrkor och lokaler samt möter er besökare.