Administrativa enheten

Administrativa enheten kan du kontakta i ärenden som berör HR, arbetsmiljöfrågor, sekretariat till förtroendevalda och kyrkoherden, löner, ekonomi, leverantörs- och kundfakturor, IT och telefoni, GDPR och diarium.