Meny

Konfirmation

Till hösten öppnar grupper för dig som fyller fjorton 2020.

Det år du fyller fjorton får du en inbjudan till konfirmation från Svenska kyrkan.

Ordet konfirmation betyder bekräftelse och i kyrkan står det för att du hör ihop med Gud genom dopet och att just du är värdefull och viktig.

Konfirmandtiden kan se ut på olika sätt. Du kan följa en konfirmandgrupp som träffas regelbundet under ett läsår, antingen varje vecka eller en hel helg i månaden. Eller så åker du på ett konfirmationsläger med en inriktning som intresserar dig.

När man ses på konfirmandträffar eller läger pratar man om olika frågor i små eller stora grupper. Det kan handla om allt mellan himmel och jord. Ofta hittar man på olika aktiviteter och provar nya saker tillsammans.  Inga frågor eller funderingar om tro eller livet är dumma eller konstiga.

Axel Kroon

Axel Kroon

Svenska kyrkan Solna

Ungdom och Konfirmand

Mer om Axel Kroon

Församlingspedagog, arbetsledare