Foto: Johanna Norin

Juniorerna - ny verksamhet!

Kvällsverksamhet i Kyrkans hus för alla som är 10-13 år. Vi hänger med kompisar, lär känna nya, pysslar, har kul och pratar om livet.

Här får alla mellan 10-13 år får en plats att mötas i ett tryggt sammanhang för att skapa meningsfulla relationer till varandra och vuxna. Det finns plats för alla att på ett naturligt sätt dela med sig av sina funderingar och upplevelser om livet.

Juniorerna är ett bra sätt för att få barnen att känna sig hemma i kyrkan.

Plats: Kyrkans hus, Skytteholmsvägen 14
Tid: Onsadagar kl. 18.15-20.30
Höststart: 7 september 2022

Anmälan till Juniorerna