Foto: Johanna Norin

Huvudsta gamla slott

Kulturbyggnad som sommartid gör plats för musik och samtal kring kaffeborden.

Huvudsta gamla slott ligger ovanför Huvudstabadet, riktning mot Jungfrudansen. Byggnaden uppfördes på 1750-talet.

Slottet, som idag är i Solna församlings ägo, har en spännande historia.  Det sägs att mordet på Gustav III vid den berömda maskeradbalen den 16 mars år 1792 planerades i denna byggnad.

Tidigare verkade en förskola i byggnaden. Vilken verksamhet som ska flytta in på Slottet nu håller på att utvärderas.

adress

Huvudsta strand 2
171 73 Solna

kontaktperson huvudsta gamla slott

Lars Calén vaktmästare 
08-546 646 83