Hagalundskören

Öppen kör för alla. Övning tisdagar kl 18. Kören startar igen när restriktionerna om max 8 pers har slutat gälla.

Hagalundskören övar i Hagalunds kyrka tisdagar kl 18-19.30. Inga förkunskaper krävs. Körens dirigent, Alexander Lundberg, är föräldraledig under våren och under tiden kommer en vikarierande dirigent att ta hans plats. Kören startar igen när restriktionerna om max 8 pers har slutat gälla.

Vill du gå med i kören, kontakta körledare Alexander Lundberg (föräldraledig) 08-546 646 53

Varmt välkommen!