Foto: Johanna Norin

Hagalunds kyrka - arkitektur

Hagalunds kyrka är en av landets få utpräglade jugendkyrkor och utgör ett av få bevarade inslag från Hagalunds äldre bebyggelse.

Förortssamhället Hagalund växte upp i början av 1900-talet. Samtidigt väcktes tanken på att samhället skulle ha en egen kyrka. En förening bildades och pengar samlades in genom en riksomfattande insamling. Arkitekten Sigge Cronstedt ritade kyrkan i jugendstil. Den kom att bli en av landets första ”småkyrkor” och den byggdes helt på frivillighetens vägar. Arkitekt och byggmästare arbetade gratis, mycket av byggnadsmaterialet skänktes eller såldes till reducerat pris och gåvor i form av inventarier strömmade till.

Byggnaden har en rödaktig grovhuggen murgördel och sex kraftiga strävpelare som ramar in de höga fönstren på vardera långväggen. Ovanför gördeln är murytorna putsade i en svagt rosa nyans, som sedan avfärgats med Gotlandskalk. Sadeltaket är brant och i sydost skjuter det fantasifulla klocktornet ut. Det har en portal i sandsten med en knoppliknande överdel, som kröns av tre smala fönster. I tympanon (fältet ovanför portalen) finns en huggen relief, som föreställer en duva med olivkvist i näbben.

Restaureringar av Hagalunds kyrka
Kyrkorummets jugendkaraktär har raderats vid två restaureringar. 1937 försvann bland annat den ursprungliga takstolskonstruktionen med sex brunbetsade takstolar som vilade på apostlamärkta konsoler vid murkrönen. Allt täcktes nu in i ett vitputsat brädvalv och den schablonmålade dekoren med jugendrosor avlägsnades. 1965 höjdes hela korpartiet och kläddes in med rödbrun polerad kalksten från Gusta i Jämtland.

Inredningen i Hagalunds kyrka
Altarreliefen är ursprunglig och ett verk av Carl Eldh. Den föreställer Kristi uppståndelse. Vid den öppnade tomma graven förkunnar ängeln uppståndelsens under för de två sörjande kvinnorna. Överst bland molnen syns den uppståndne med en solliknande korsgloria kring huvudet, omgiven av små bevingade änglahuvuden. Vid den glasade väggen in mot församlingssalen hänger ett draperi komponerat av Maria Birgitta Dahl. Ulf Axén har såväl formgivit dopfunten som komponerat den färgstarka textila utsmyckningen vid dopfunten. Kyrkan fick år 2000 en ny uppsättning kyrksilver, som formgivits och utförts av silversmeden Ingemar Eklund.

Mitt i Blåkulla
Hagalunds kyrka är en av de få byggnader som fick stå kvar vid den omfattade rivningen av Hagalund i slutet av 1960-talet och uppbyggandet av det nya Hagalund med de blå höghusen.

 

Visning i samband med bokning av:
Hagalunds kyrka
Kontakta Lars Calén
Telefon: 08-546 646 83