Församlingsinstruktion

Styrdokument för Svenska kyrkan Solna

En församlingsinstruktion är ett styrdokument som beskriver hur en församling i Svenska kyrkan har för avsikt att utföra sina uppgifter: att fira gudstjänst, undervisa och att arbeta med diakoni. Här kan du ladda ner Svenska kyrkan Solnas församlingsinstruktion som gäller från hösten 2021 tillsvidare.