Dop, vigsel och begravning

Svenska kyrkan finns med i alla livets skeden. Läs här mer om hur du kan boka dop, vigsel och begravning.

Dop

Dopet är en gåva. Vi behöver inte prestera något eller vara på något speciellt sätt för att bli döpta. Dopet är ett sätt att säga tack för livet, och visar att vi människor hör ihop, med varandra och med Gud. I Johannesevangeliet kapitel 8 vers 12 säger Jesus "Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus."

Vigsel

Vigselgudstjänst kan firas i Solna församlings alla kyrkor. För många är detta en av de viktigaste och mest glädjefyllda dagarna i livet.

Begravning

Här kan du som ska begrava en anhörig hitta praktisk information om hur du bokar begravning och vad du behöver tänka på. Du får också tips på hur kyrkan kan vara ett stöd t ex genom samtal eller sorgegrupp. Här finns även blanketter att ladda ner.