Votivskeppet

Överlevande från skeppsbrott skänkte ofta en modell till kyrkan som tack för att de undkommit katastrofen. Vårt votivskepp är från 1785.

Ett votivskepp eller kyrkskepp är modeller av fartyg, avsedda att fästas vid väggar eller att hängas upp i tak i kyrkor. Besättningar, som var i sjönöd, bad till Gud och lovade skänka en gåva om de undgick katastrofen. Ofta donerades en modell av det skepp man seglat med. Skeppet var de nödställdas votivgåvor. Votiv betyder löfte.

Votivskeppet som hänger i Sollentuna kyrka bär årtalet 1785 och köptes in av församlingen 1973.