Vill du sjunga i kör?

Sollentuna församling har många olika körer på olika nivåer och för olika åldersgrupper. Här berättar tenoren Anders Johansson om de positiva upplevelserna han får av både sången, umgänget och sammanhållningen i Edsbergskören.

- Sammanhållningen och samsjungandet stärks också i fikapauser och körresor. Flera körkamrater har också blivit vänner för livet, berättar Anders. Han har sjungit i olika kör i Sollentuna församling i nästan hela sitt vuxna liv, främst i Edsbergs kyrkokör.

För att vara med i kören ska man kunna läsa noter, gärna ha tidigare körvana och visa sin förmåga för körledaren i en provsjungning. Om den som vill sjunga i kör och Edsbergs kyrkokör inte riktigt passar, kan körledaren föreslå annan kör i Edsberg eller i annan del av Sollentuna församling. 

- Jag upptäcker genom kören ny musik. Ibland förefaller ett musikstycke lite konstigt eller rent av fult. Men efter några övningar smälter jag in den och upplever nya klanger, dimensioner och skönhet. Upplevelsen beror också på sångarnas och dirigentens förmåga att lyssna in varandra och samsjunga. Under övningar och framträdanden blir det koncentration och fokusering på den gemensamma prestationen. Efteråt mår jag fint, säger Anders Johansson.

Här kommer bilden på Anders, med cykelhjälm. Det kanske behöver komma med i texten, att han cyklar från Stockholm till Sollentuna varje vecka till Edsbergskyrkan.

Jag flyttade från Sollentuna till Stockholm för tio år sedan, men cyklar varje vecka till Edsberg för att sjunga. Det berikar livet, avslutar Anders.

 

Församlingens vuxenkörer
Vuxenkörer