Vi arbetar i församlingen var dag med Gud

Möt några av församlingens hundra medarbetarna här.

Katharina Wolf Erixon, diakon
– Mitt arbete är vara ett stöd för människor när livet inte blivit som man tänkt sig. Mitt uppdrag är att ” gå ut med liv”, ge människor i Sollentuna hoppa om livet. Helt enkelt hjälpa varandra att leva.

Var dag med Gud

Inbjuder till och finns med på meningsfulla mötesplatser som ger hälsa för själen. Möter små och stora människor där de är i livet. Går med en bit när livet är svårt att leva.

 Min kraft hämtar jag i att pilgrimsvandra i naturens katedral .

Kjell Dellert, präst
– Jag har jobbat i församlingen sedan juni 2007. Jag är 49 år gammal, bor i Järfälla. Sökte mig till Sollentuna för att där fanns en ledig tjänst, och jag blev väl bemött och trivdes redan från början. Min passion i livet är att samla på gamla saker, min passion i arbetet är att tala om Gud så att jag själv förstår – och då brukar många andra också förstå.

Var dag med Gud

Elisabeth Mannerberg, familjerådgivare
– Jag träffar många i Sollentuna som har svårigheter i nära relationer.
Min hjärtefråga är att alla barn och ungdomar ska få växa upp i en trygg miljö.

Var dag med Gud

”Mammut” Andreas Salé, ungdomspedagog
– Jag började arbeta i församlingen 2009 och sökte mig hit för att jag ville ”hem”. Sollentuna är mitt hem, där jag bor och är uppväxt, så för mig var det givet.
Via konfirmationen 2000 ”hittade” jag till kyrkan.
Min passion är att se ungdomar växa på individnivå.
Att hitta ledaruppdrag för varje enskild ungdom så att personen får växa med sina gåvor. Att dela ordet om Guds kärlek och förlåtelse i vårt hårda samhälle är underbart. Att kyrkan får vara en frizon där ungdomar kan komma och vara sig själva och få växa i tron.
Förutom det är kickboxning och styrketräningen andra passioner i livet.

 

Var dag med Gud