Vilka arbetar i församlingen?

I en serie annonser presenterar vi personal som arbetar i Svenska kyrkan Sollentuna.

Andreas "Mammut" Salé, ungdomspedagog
– Jag träffar många ungdomar i Sollentuna. 
Vi samtalar om livets frågor.
Min passion är att se ungdomar växa!