Vi tänder ditt ljus!

Har du på grund av corona svårt att ta dig till kyrkogårdarna under Allhelgona? Vi hjälper dig med ljuset!

 

Allhelgona är snart här och många kommer till kyrkogårdarna för att tända ljus för nära och kära som har lämnat oss. Har du svårt att ta dig till kyrkogården, eller behöver du undvika platser där många människor samlas på grund av smittorisk? Ring eller mejla oss, så tänder vi ett ljus åt dig.

– Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte makt över det, säger kyrkoherde Lasse Svensson. Sollentuna församling vill gärna hjälpa dig som är 70+ eller tillhör en riskgrupp och därför inte har möjlighet att komma till kyrkogårdarna för att sprida ljus och minnas anhöriga som har gått bort. Ceremonin med tändning av ljus i ljushållaren har i år flyttats utomhus, där istället marschaller tänds på en avsedd plats.

När du ringer eller mejlar, talar du om den avlidnes namn och vilken kyrkogård vederbörande är gravsatt på, Silverdals griftegård eller Sollentuna kyrkogård. Du lämnar också ditt eget namn och adress. Våra medarbetare kommer då att tända en marschall till minne av din eller dina anhöriga på den gemen-samma ljusplatsen.

SÅ GÖR DU
Ring 08-505 513 15 eller mejla stefan.y.karlsson@svenskakyrkan.se
senast torsdagen 29/10.
• Lämna namn på den avlidna som du vill att vi tänder ett ljus för.
• Tala också om vilken kyrkogård vederbörande är gravsatt på.
• Lämna sedan ditt eget namn, adress och eventuell mejladress.
• 
Vår personal kommer då att tända en marschall under allhelgonahelgen, som ställs på den avsedda ljusplatsen utomhus.