Församlingen samarbetar med Sensus

Sollentuna församling samarbetar med studieförbund Sensus.