Foto: Alex & Martin /Ikon

Vanliga frågor om begravning

Här hittar du en samling av vanliga frågor om begravning. OBS! På grund av rådande omständigheter med covid-19 kommer Sollentuna församling med omedelbar verkan endast upplåta kistgravplatser åt personer som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sollentuna kommun (i enlighet med 9 kap. 6 § begravningslagen). Detta gör vi för att säkerställa att vi klarar av att hantera den förväntade ökningen i antalet avlidna kommuninvånare. Anstånd kan komma att beviljas vid synnerliga skäl.

Vem får begravas på församlingens kyrkogårdar/begravningsplatser?
Alla som önskar får gravsättas på Sollentuna kyrkogård eller Silverdals griftegård, med undantag för den muslimska delen och askgravplatserna på Silverdals griftegård och Sollentuna kyrkogård, S:t Eriks begravningsplats och kolumbariet på Sollentuna kyrkogård som endast är för dem med anknytning till Sollentuna. 
Vad är det för skillnad på en begravning med kista och en begravning med urna?
Vid en begravningsgudstjänst/ceremoni har man ofta med kistan. Väljer man jordbegravning så gravsätts hela kistan i samband med begravningsgudstjänsten. Väljer man kremering så gravsätts askan i urna vid ett senare tillfälle, sk urnnedsättning.
Hur går en urnnedsättning till?
Man samlas i kapellet där urnan finns på plats. Sedan går man till graven och gravsätter urnan. Om man vill kan en anhörig sänka ner urnan.
Vad är en askgravplats?
Vid en askgravplats används inte en urna, utan en tygpåse som man sänker ner. Platsen upplåts med gravrätt i 25 år. Det finns utrymmen för namnskylt för den avlidne och plats för blommor och ljus, men det finns inte någon gravrabatt. Till skillnad från en vanlig gravplats, sköter personalen hela området. I Sollentuna finns det askgravplatser på Silverdals griftegård, Sollentuna kyrkogård och S:t Eriks begravningsplats.
Vad är en minneslund?
En anonym gravsättningsplats där askan gravsätts utan urna och utan närvaro av anhörig. Det finns ingen gravrättsinnehavare och personalen sköter hela området. I Sollentuna finns det minneslundar på Silverdals griftegård och Sollentuna kyrkogård.
Vad är en askgravlund
Likt en minneslund, men det finns utrymmen för namnskylt för den avlidne. Det finns ingen gravrättsinnehavare och personalen sköter hela området. I Sollentuna finns det askgravlundar på S:t Eriks begravningsplats och Sollentuna kyrkogård.
Vad är ett kolumbarium?
Urngravsättning i en nisch ovan jord. Här kan man sätta in en oförgänglig urna, som inte multnar.  Finns på Sollentuna kyrkogård. 
Måste man ha en begravning?
Nej.
Får man begravas på församlingens kyrkogårdar även om man tillhör en annan religion?
Ja. Det finns ett muslimskt gravkvarter på Silverdals griftegård
Hur bokar man en gravplats?
Genom att kontakta begravningsbyrån som kontaktar församlingen och bokar tid. Du kan också ringa församlingen direkt. Vill man se ut ny grav kontaktar man respektive kyrkogård.
Kan man boka en gravplats i förtid?
Nej.
Hur länge kan man ha en gravplats?
25 år efter senaste gravsättning, sedan finns möjlighet att förnya gravrätten.
Vad betyder det att vara gravrättsinnehavare?
En person som är ansvarig för graven.
Kan man vara flera gravrättsinnehavare för samma gravplats?
Ja.
Vad händer med graven när gravrätten går ut?
Om man inte vill förnya gravrätten går den tillbaka till kyrkogårdsförvaltningen.
Vad händer om flera gravrättsinnehavare till en gravplats inte kommer överens?
Då försöker församlingen medla mellan gravrättsinnehavarna.
Vilka olika slags begravningar erbjuder församlingen?
Begravning enligt svenska kyrkans ordning. Till övriga upplåter församlingen kapell för begravningar för andra ceremonier och traditioner.
Hur håller församlingen reda på alla gravplatser och gravrättsinnehavare?
Genom Gravboken, ett register över gravplatserna.
Hur gör man om man vill ha en annan slags begravning än vad församlingen kan erbjuda?
Man kan boka församlingens kapell och ordna egen präst/officiant samt egen organist.
Vad är en borgerlig begravning?
En begravningsakt utan präst och religiösa symboler.
Hur gör man om man vill ha en borglig begravning?
Man ordnar egen officiant och organist. Kommunen kan bistå med officiant.
Går det att ha en begravning på annan plats eller ort?
Ja. Kontakta den aktuella församlingen.
Om man vill att askan ska spridas över någon annan plats, t.ex. havet, går det?
Man ansöker hos Länsstyrelsen.
Vad får man göra själv i samband med en begravning?
Man kan göra en hel del själv i samband med en begravning, till exempel att ordna med svepning och bära kistan vid jordbegravning. Det är mycket att tänka på kring en begravning så det underlättar att anlita en begravningsbyrå.
Får en gravsten se ut hur som helst?
Nej, en ritning måste alltid godkännas av kyrkogårdschefen. Olika kvarter på kyrkogården har olika regler för om det ska vara stående eller liggande häll. Stenen får inte väcka anstöt.
Kan man välja något annat än en gravsten till gravplatsen?
Ja, till exempel ett kors. Man kan även välja att inte ha någonting alls på graven.
Hur beställer man en gravsten?
Genom att kontakta begravningsbyrå eller stenhuggerifirma.
Vem sköter om och planterar blommor på graven?
De anhöriga själva eller kyrkogårdsförvaltningen mot en avgift. Vill man inte ha någon rabatt på graven behöver man inte det. Tänk på att gräsklippning och trimning inte ingår om du inte har skötselavtal. 
Kan man flytta ett stoft/aska?
Nej, lagen utgår från att en gravsättning skall vara definitiv. Gravsatt stoft eller aska får inte flyttas utan särskilda skäl.