Foto: Alex & Martin /Ikon

Vanliga frågor om begravning

Här hittar du en samling av vanliga frågor om begravning. OBS! På grund av rådande omständigheter med covid-19 kommer Sollentuna församling med omedelbar verkan endast upplåta kistgravplatser åt personer som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sollentuna kommun (i enlighet med 9 kap. 6 § begravningslagen). Detta gör vi för att säkerställa att vi klarar av att hantera den förväntade ökningen i antalet avlidna kommuninvånare. Anstånd kan komma att beviljas vid synnerliga skäl.

Vem får gravsättas på Sollentunas begravningsplatser?
Vi upplåter endast en askgravplats samt kistgrav för folkbokförda inom Sollentuna kommun. Vad gäller gravskick som Minneslund, Askgravlund samt urngravar, är alla som önskar att gravsättas på Sollentunas olika begravningsplatser välkomna. 

Vad är det för skillnad på en begravning med kista och en begravning med urna?
Vid en begravningsgudstjänst/ceremoni har man ofta med kistan. Väljer man jordbegravning så gravsätts hela kistan i samband med begravningsgudstjänsten. Väljer man kremering så gravsätts askan vid ett senare tillfälle, sk urnnedsättning. Dessa kan ske i antingen en urna eller linnepåse beroende på gravskick. 

Det blir dock mer och mer vanligt med sk. akt med urna. Detta är en begravningsgudtjänst/cermoni med en urna istället för kista, där gravsättningen sker i samband med akten. 

Hur går en urnnedsättning till?
En urnnedsättning sker efter anhörigas egna önskemål. 

Man kan samlas i kapellet där urnan finns på plats. Sedan går man till graven och gravsätter urnan. Om man vill kan en anhörig sänka ner urnan, eller låna etc. våra vaktmästare göra det. 

Man kan även samlas direkt vid graven där vår vaktmästare möter upp tillsammans med urnan. 

Vad är en askgravlund
En askgravlund är en blandning utav minneslund och en askgravplats. Ett gravskick utan sk. en egen gravrätt, men där det finns en namnskylt för den gravsatta. Det finns ingen egen rabatt för att plantera blommor, utan personalen sköter hela området. Det finns askgravlundar på alla Sollentunas tre begravningsplatser. 

Får man begravas på församlingens kyrkogårdar även om man tillhör en annan religion?
Självklart, våra begravningsplatser är till för alla - oavsett tro eller folkbokföring. Det finns dock kvarter som anpassats efter olika religioner - etc. det muslimska gravkvarteret på Silverdals griftegård

Vad betyder det att vara gravrättsinnehavare?
En anhörig i första hand, som är ansvarig för en gravrätt. Det är gravrättsinnehavarens plikt att följa begravningslagen, "3 § Innehavaren av gravrätten skall hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick.". Gravrättsinnehavaren bestämmer även över kommande gravsättningar. 

Vad händer om flera gravrättsinnehavare till en gravplats inte kommer överens?
Då försöker församlingen bistå med medel för att få till en medling mellan gravrättsinnehavarna. 

Om man vill att askan ska spridas över någon annan plats, t.ex. havet, går det?
Då ska en önskan göras hos Länsstyrelsen.

Får en gravsten se ut hur som helst?
Nej det finns regler och riktlinjer att förhålla sig efter. En ritning på gravstenen måste alltid skickas in och godkännas utav Begravningsenheten innan den får monteras. Olika kvarter och gravrätter på våra begravningsplatser har olika regler gällande etc. för om det ska vara stående eller liggande häll samt max tillåten höjd. Stenen får inte väcka anstöt och ska harmoniera med övriga miljön.