Vanliga frågor och svar om konfirmation

Här har vi samlat vanliga frågor som vi brukar få om konfirmation. Tveka inte att höra av dig om du har fler frågor! Kontaktuppgifter hittar du här på sidan

Får jag konfirmera mig även om jag inte är döpt?
Konfirmera betyder bekräfta och konfirmationen är en bekräftelse på dopet, så man måste vara döpt för att kunna konfirmeras. Ofta är det flera konfirmander som inte är döpta så under tiden som man läser erbjuds det doptillfällen. Dopet kan också ske i samband med själva konfirmationen. Att vara odöpt är inget hinder till att delta i själva konfirmandundervisningen.

Jag hade ingen lust att konfirmera mig när jag gick i åttan, får jag börja nu i stället?
Det finns ingen åldersgräns uppåt. Vuxenkonfirmation är inte ovanligt.

Mina föräldrar är inte med i Svenska kyrkan får jag konfirmera mig ändå?
Du kan delta i konfirmationsläsningen utan att vara medlem i Svenska kyrkan. Men för att sedan bli konfirmerad måste du vara medlem. Medlem blir du genom en enkel anmälan som dina föräldrar också ska skriva under.

Mina kompisars föräldrar har fått ett brev om konfirmationen. Varför har inte mina föräldrar fått det?
Du finns antagligen inte med i våra register över medlemmar i Svenska kyrkan. Ring eller skriv så skickar vi den.

Jag bor inte i Sollentuna, men vill konfirmera mig med mina kompisar som bor där. Går det bra?
Ja!

Jag vill åka på läger, men vet inte om min familj ha råd. Finns det bidrag att söka?
Kontakta distriktsprästen i den kyrka där du vill konfirmeras så kan ni hitta en lösning.

Jag bor i Sollentuna men vill konfirmera mig med mina kompisar i en annan församling. Det kostar pengar? Kan jag få bidrag till det?
Clearingsystemet mellan församlingar gör att man själv kan välja i vilken församling man vill konfirmera sig. Så här lyder kyrkostyrelsens beslut: Det belopp med vilket den församling som konfirmanden tillhör skall ersätta den församling där konfirmationen har skett utgör 1 600 kronor avseende undervisning och 400 kronor per dygn, dock högst 2 800 kronor, avseende lägerverksamhet samt de ytterligare kostnader som föranleds av att konfirmanden är i behov av särskilt stöd. Överenskommelse om sådana ytterligare kostnader bör träffas i förväg.

Har du andra frågor? Tveka inte att höra av dig till någon av våra präster eller pedagoger!