Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Vändom

Vändom är en grupp för personer med missbruksproblematik och för anhöriga till missbrukare av alkohol och droger, samt personer engagerade i ämnet. 


Tid: Måndagar kl. 12.30 - 14.30 
Plats: Kummelby kyrka

Kontakt: Pelle Holmqvist, tfn 072-420 39 07 
Anne Runesson, tfn: 08-505 514 40