Vaka in Earth Hour med Sollentuna församling

Välkommen att vaka in Earth Hour via livesändning från Sollentuna församling, lördagen den 27 mars kl. 19.30 till 20.30. I sändningen medverkar såväl musiker som andra anställda i församlingen. Det blir musik inspirerad av skapelseberättelsen samt bön och diktläsning.

Under kvällen kommer det finnas möjlighet att chatta med alla som medverkar i livesändningen.

Vi kommer också att ha en insamling till ACT Svenska kyrkans projekt 122, ”Krisförebyggande klimatarbete i Etiopien”. https://www.svenskakyrkan.se/act/p122

Evenemanget avslutar miljöveckan som vi sänder under hela vecka 12 på Sollentuna kyrkas Facebook-sida. Varje dag kommer ni få se samtal med gäster, bland dem biskop Andreas Holmberg, som pratar om olika ämnen kring miljö och natur. Möt oss där för inspiration och tips om vad vi tillsammans kan göra för miljön.