Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Ungdom 13+

Ungdomsgrupperna i församlingen är en naturlig mötesplats efter konfirmationen.