Foto: Helene Holmström

Unga är kyrkans framtid

– Man brukar säga att de unga är kyrkans framtid, men jag tycker att de unga även i högsta grad är kyrkans nutid, menar Emil Cedersjö.

Du är 26, lastbilschaufför och en av kyrkofullmäktiges yngsta medlemmar. Varför ska man rösta i kyrkovalet, Emil Cedersjö?
– För att vara med och påverka hur kyrkan ska utformas och ledas, menar Emil Cedersjö. Dessutom har vi ett distriktsråd i varje kyrkan där man inte behöver vara med i någon nomineringsgrupp för att sitta och inte ens bo i församlingen, vilket är ett krav för fullmäktige.

Hur mycket kan du egentligen påverka?
Det är väldigt lärorikt att se hur den demokratiska processen fungerar eftersom den är väldigt lik processen i kommunpolitiken, berättar Emil Cedersjö.
– Men det rådande parlamentariska läget i församlingen gör att de flesta beslut tas i kyrkorådet för att sen bara klubbas igenom i fullmäktige. Mycket utav arbetet görs snarare i möten med nomineringsgruppen än under själva fullmäktige.

Hur ser din drivkraft ut?
– Eftersom jag är aktiv inom många delar av kyrkan ville jag även själv kunna påverka mer hur dessa utformas, berättar Emil Cedersjö.

Måste man vara kristen för att vara förtroendevald?
– Ja, det kan jag tycka. Man bör åtminstone ha ett engagemang för kyrkan, sen är det alltid svårt att definiera hur man är kristen. Det finns inga ramar eller checklistor, säger Emil Cedersjö.

Hur kan man locka fler unga att vara intresserade av kyrkovalet?
– Jag tror att en viktig sak är information om att man kan. Man brukar säga att de unga är kyrkans framtid, men jag tycker att de unga även i högsta grad är kyrkans nutid, menar Emil Cedersjö.
Marie Stark