Turebergskyrkans distriktsråd

Distriktsrådet i Turebergskyrkan består av invalda personer och leds av ordförande. Rådet ansvarar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd och verkar för församlingslivets utveckling i distriktet.

Presidium
Lars Carlberg (POSK), ordförande
Isis Lindfeldt (S), vice ordförande

Ledamöter
Lars Carlberg (POSK)
Isis Lindfeldt (S)
Sofia Grahn (POSK)
Britt-Marie Lindberg (FiSK)
Andreas Salé (Enhetschef)

Ledamöter föreslagna av distriktsstämma
Anders Törnqvist
Martin Janner
Erik List