TILL KYRKOFULLMÄKTIGES LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE

Med anledning av pandemirestriktionerna och en tunn dagordning ställer vi in KF sammanträdet den 8 mars.

Lars Larsson
Ordförande
Sollentuna församlings kyrkofullmäktige