Sverigedemokraterna

Sverigedemokraternas tre viktigaste frågor är: att lyfta "kyrkans kärnverksamhet med tydlig kristen identitet, att förvalta och värna vårt kristna kulturarv och stödja socialt utsatta och hemlösa svenskar."

I Kyrkportens valextra med utdelning 4 september fick varje nomineringsgrupp möjlighet att presentera sig. Här kan du läsa en längre version av Sverigedemokraternas presentation. Du hittar kontaktuppgifter till denna nomineringsgrupp längst ner på sidan.

Vad skulle ni vilja utveckla i Sollentuna församling och varför?
Hjälpa svenska medborgare som är hemlösa med bostad, arbete och kontakt med myndigheter. Värna våra kristna högtider och traditioner. Att kyrkan ger förutsättningar för barn och ungdomar att möta kristendomen på ett naturligt sätt t ex genom skolavslutningar etc. Tillgängliggöra kyrkans kulturskatter bland annat genom digitalisering.

Vad har er nomineringsgrupp lyckats med under nuvarande mandatperiod?
Vi har tagit ansvar för det ekonomiska läget och bidragit till att stoppa riskfyllda affärer med kyrkans pengar som kunde ha blivit väldigt kostsamt för församlingen.

Hur kan Sollentuna församling vara relevant för människor i Sollentuna?
Kyrkan är en länk mellan generationer och har betydelse från dopet till begravningen. Kyrkan ska fortsätta att ha ett brett utbud av aktiviteter för att attrahera alla åldersgrupper. För att inte tappa ungdomar måste kyrkan vara aktiv på de sociala medierna med intressanta aktiviteter som lockar många att våga komma till kyrkan.

Vilken är er hjärtefråga?
Svenska kyrkans förvaltning och utveckling är en angelägenhet för alla svenskar. Troende såväl som icke troende. Svenska kyrkan och kristendomen är oupplösligt sammanflätade med vårt lands kultur och historia. Vi vill därför att kyrkan fokuserar på de fyra grundstenarna som gudstjänst, mission, undervisning och diakoni samt att kyrkan har respekt för sitt kulturarv, sin kristna tro och identitet.

Hur vill ni hjälpa människor att leva var-dag-med-gud?
Kyrkan ska finnas till för de som behöver den. Men relationen till Gud är en andlig fråga som vi lämnar över till den enskilde.

 

TRE VIKTIGA FRÅGOR

- Kyrkans kärnverksamhet med tydlig kristen identitet
- Förvalta och värna vårt kristna kulturarv
- Socialt utsatta och hemlösa svenskar

KONTAKTINFORMATION

Web: www.sollentuna.sd.se

Facebook:Sverigedemokraterna Sollentuna

Kontaktperson:
Peter Berggren
peter.berggren@svenskakyrkan.se
0739052020