Svar på fråga 1

Svar:
- Jesus var arg för att han tyckte att man inte skulle köpa och sälja saker i templet. Där skulle man ta sig tid för att be och umgås med Gud.