Svar på fråga 5

Svar:
- Han var rädd att de skulle ta honom till fånga och korsfästa honom också.