Svar på fråga 4

Svar:
- De var arga för att han kallade sig kung och Guds son. Och vissa var, precis som Judas, besvikna på att Jesus inte tog makten från de som hade den.