Svar på fråga 2

Svar:
- Jesus var jude och firade den jusiska högtiden Pesach som firades till minne av uttåget ur Egypten.