Stillhetens kapell

Stillhetens kapell är beläget på 1922 års tillbyggnad av Sollentuna kyrkogård.

Kapellet är byggt 1917 efter ritningar av en arkitekt Erik Karlstrand som även ritat Norrvikens skola.

1973 byggdes kapellet till på längden (och djupet) efter ritningar av arkitekt Lars Olof Torstensson. De nya delarna innehåller bisättningslokaler, smyckningsrum och rum för officiant. I källaren finns ett kylutrymme. Kapellet har plats för 30 personer. 

Hitta till Stillhetens kapell

Kontakt
Tfn 08-505 513 00
Hitta hit

Johan Berndes väg 1
192 72 Sollentuna
Karta