Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Sollentuna Besöksadress: Sköldvägen 10, 19147 SOLLENTUNA Postadress: BOX 13, 19121 SOLLENTUNA Telefon:+46(8)50551300 E-post till Svenska kyrkan Sollentuna

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

S:t Eriks kyrka

Kyrkan mitt i byn.

Under början av 1900-talet hade ett villasamhälle växt upp i södra delen av Sollentuna församling runt dåvarande Turebergs station. Befolkningstillväxten och den långa vägen till sockenkyrkan gjorde att man började planera för ett kyrkbygge redan 1910. En förening bildades och med hjälp av insamlade medel och gåvor började kyrka uppföras 1927. Arkitekten Evert Milles vann första pris i en tävling med sitt förslag ”Pia desideria”. Fromma önskningar. Milles har ritat såväl byggnad som inredning. Torn och församlingslokaler tillkom 1937 och 1944 överlämnades kyrkan till Sollentuna församling.

S:t Eriks kyrka är en rektangulär salkyrka med smalare, lägre och rakt avslutat kor. Korgolvet ligger tre trappsteg ovanför salens golv. Tegelmurarna är vitputsade och det valmade taket är lagt med skiffer. Dubbelportarna i väster är kopparklädda och smyckade med reliefer som föreställer evangelistsymbolerna. De är ritade av A Hamrin och utförda av Per Albin Ingvarsson. Inventarierna är skänka av ortsbor och representerar många olika epoker och länder. Altaruppsatsen är komponerad av Evert Milles och består av äldre element. Två kolonner med sirade vinrankor och med två änglar vid baserna, bär upp ett triangelformat bjälklag som kröns av en Jehovasol flankerad av två änglar.

I nischen mellan kolonnerna hänger ett stort träkrucifix från 1931 skuret av Ingrid Larsson. Hon har också gjort änglahuvudet med utbredda vingar som är placerat i valvbågen mellan kor och låghus. I koret finns också en apostlafigur från 1300-talet med en bok i vänster hand. Ytterligare två apostlafigurer är uppsatta på västväggen. De är från slutet av 1400-talet och härstammare troligen från ett altarskåp.

Rundvandring i S:t Eriks kyrka

Askgravplats vid S:t Eriks kyrka

Tengboms Bild: Tengboms

Våren 2016 fick församlingen bygglov för att anlägga en askgravplats vid S:t Eriks kyrka.
– Det är en av de vackraste platserna i Sollentuna så det känns väldigt roligt att vi kan använda den på det här sättet, säger Lasse Svensson, församlingens kyrkoherde.  Vi vill skapa en vacker plats för alla och jag tror att här blir en dubbel vinst, både för oss och för dem som bor i närheten. Det kommer att bli en vacker och rofylld plats; en meditationsplats för den som vill.
En askgravplats är ett sätt att kunna gravsätta på en väldigt liten yta. Askan kommer att placeras i rör som försluts och grävs ner i marken – den kommer inte att synas från ytan. På platsen kommer det också att finnas, träd, bänkar, plaketter för dem som är begravda och möjlighet att tända ljus.
Invigning december 2017.

Hitta till s:t Eriks kyrka

Kontakt
Tfn 08-505 513 00
Hitta hit
Utsiktsvägen 8
192 72 Sollentuna
Karta